การดำเนินการจัดทำโครงงาน

เริ่มจากการสร้างตู้ฟักไข่

 

โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

 

อันดับแรก ต้องสร้างตู้

จะทำตู้ในราคาประหยัดก็ต้องหากล่องมาทำ  จะใช้เป็นกล่องกระดาษ หรือกล่องโฟมก็จะเป็นการดี

เพราะกล่องโฟมจะสามารถเก็บความร้อนได้ดี

 

อันดับที่สอง คือ  จะสร้างอุหภูมิในตู้อย่างไรให้มีอุณหภูมิ 37 – 38 องศา เราก็ต้องหาอุปกรณ์มาเพิ่ม คือ หลอดไฟ  หลอดไฟที่ให้ความร้อนได้ดีก็จะเป็นหลอดไส้  ซึ่งมีขายตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  และยังมีหลายระดับ เช่น  20 W  40 W  60 W  80 W 100 W  ซึ่งให้ความร้อนที่แตกต่างกันไป

 

สำหรับกล่องโฟมขนาดกลางก็ใช้หลอดประมาณ 60 – 80 ก็น่าจะให้ความร้อนตามต้องการแล้ว

และเพื่อเป็นการประหยัดไฟ  เราต้องหาอุปกรณ์มาเสริมในการกระจายความร้อนอีก

สิ่งที่น่าจะช่วยกระจายความร้อนได้ดี ก็น่าจะเป็นฟอยล์สำหรับหุ่มอาหารสำหรับปิ้งย่าง

 

จากนั้นก็ต้องหาที่วางไข่ของเรา  ใช้ถาดไข่หรือภาชนะอื่นๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม

 

เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว เราก็ต้องกลับมาทบทวนข้อมูลที่ค้นคว้าอีกว่ายังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จะช่วยให้โครงงานเราสำเร็จ  จากข้อมูลพบว่ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความชื้น

ดังนั้นเราก็ต้องหาอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำ  เพราะน้ำช่วยสร้างความชื้นได้

 

สรุปจากการดำเนินการสร้างตู้ฟักไข่

เราต้องเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

1. กล่องโฟมหรือกล่องกระดาษ

 

 

2. หลอดไฟสายไฟ

 


 

3. ถาดไข่

 

 

4. ฟอยล์

 


5. ภาชนะใส่น้ำ และน้ำ

 

 

 

 

เมื่อเราสร้างดูเสร็จ เราก็ต้องมาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการทดลองกันต่อ

สิ่งที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ประสิทธิภาพของฟักไข่แบบพื้นฐานในการฟักไข่

 

 

(ติดตามกันต่อได้การเรียนรู้  “โครงงาน เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน” ตอนที่ 5)

 

 

วันที่โพส

13/11/2556

 

ผู้เขียน

ครูบอย

 

สังกัด

 

นิวแนวดอทเน็ต