อันดับแรก เรามาทำความรู้จักกับรูปแบบของการจัดทำโครงงานกันก่อน

 

*ความเป็นมา เป็นสิ่งที่แรกที่เราควรรู้ว่าทำไม่ต้องทำโครงงาน เรื่อง นี้

เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลในการจัดทำโครงงาน

 

ยกตัวอย่าง การเขียนความเป็นมาของโครงงานที่กำลังทดลอง เช่น  เรื่อง  การทดลองสร้างตู้ฟักไข่แบบพื้นฐาน

 

ความเป็นมา

 

ไก่และไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์สำหรับร่างกาย อีกทั้งยังมีราคาประหยัด  และสามารถเลี้ยงเพื่อผลิตไข่เองได้  ซึ่งช่วยลดรายจ่ายจากค่าอุปโภคบริโภคในการซื้อหาวัตถุดิบในการทำอาหารได้ในระดับหนึ่ง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์มาช่วยแม่ไก่ฟักไข่จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกไก่และแม่ไก่ได้มีเวลาออกไข่เพิ่มขึ้น  การสร้างที่ฟักไข่แบบพื้นฐานโดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตามท้องถิ่นในราคาประหยัด  จะช่วยให้ผู้เลี้ยงไก่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดความสนใจทดลองสร้างดูฟักไข่แบบพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตการฟักไข่ในราคาถูก

 

การเขียนความเป็นมาเช่นนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นทราบถึงความสนใจของผู้จัดทำโครงงาน

น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้การจัดทำโครงงานของตนเองได้

ความเป็นมาไม่ต้องเขียนยาว ๆ ก็ได้ แต่ให้ได้ใจความสื่อสารแล้วเข้าใจถึงเหตุผลของการจัดทำก็ถือว่าผ่านแล้วครับ

 

 

วันที่โพส

13/11/2556

 

ผู้เขียน

ครูบอย

 

สังกัด

 

นิวแนวดอทเน็ต