Print
Category: หมวดภาษา
Hits: 32469

กาพย์ยานี 11 เรื่อง  ยาเสพติด

 

รอบรู้ภาษา  ตอน  แต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  ยาเสพติด

 

            พิษสงยาเสพติด                   ทำลายจิตให้เสื่อมทรุด       

ภัยร้ายเฝ้าคอยฉุด                             ร่วมกันหยุดด้วยพลัง     

             ลด  ละ  เลิก  เสียใหม่         สว่างใส่ของชีวิต

ทุกคนตระหนักคิด                           อย่าใกล้ชิดสิ่งอบาย                          

 

ตัวอย่างการทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง   ยาเสพติด

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  ยาเสพติด   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพโดยสะท้อนถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตัวบุคคลและสังคม โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            พิษสงยาเสพติด                   ทำลายจิตให้เสื่อมทรุด       

ภัยร้ายเฝ้าคอยฉุด                             ร่วมกันหยุดด้วยพลัง     

บท 1  เอาเรื่องราวที่ขึ้นด้วยด้วยคำว่าพิษสงมากล่าวเพื่อเพิ่มน้ำหนักเรื่องราวของยาเสพติด  คือ ยาเสพติดมีฤทธิ์ทางประสาท  บางชนิดมีฤทธิ์กล่อมประสาท  กระตุ้นประสาท  หลอนประสาท  กดประสาท   ซึ่งยาเสพติดทุกชนิดมีผลร้ายต่อสมอง  ทำให้สภาพจิตใจผิดปกติ  เกิดผลเสีย   ซึ่งยาเสพติดเป็นภัยที่คอยฉุดให้เยาวชนของชาติหลงผิดไปกับมัน วิธีแก้ไขจึงคงสร้างพลังชีวิต  รู้จักการใช้ทักษะชีวิต   

             ลด  ละ  เลิก  เสียใหม่         สว่างใส่ของชีวิต

ทุกคนตระหนักคิด                           อย่าใกล้ชิดสิ่งอบาย                          

บท 2  กล่าวถึงผู้ที่ติดยาเสพติดควรหาวิธีลด  ละ  เลิก  เพื่อสร้างชีวิตใหม่  และปิดท้ายด้วยการหลีกเลี่ยงที่ดีคือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใกล้ชิดกับยาเพติด

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 

ผู้สนใจและน้องๆ นักเรียนที่คุณครูมอบโจทย์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

อย่าลืมฝึกเขียน  ฝึกแต่ง  ฝึกคิดบ่อย ๆ  ก็จะชำนาญเองนะครับ

 

***หมายเหตุ***

สำหรับหมวดหมู่แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกลอน  แต่งกาพย์ยานี  เรียนรู้กันได้ในรายการความรู้รอบตัว  หมวดภาษา

หวังว่าน้อง ๆ  นักเรียนและผู้สนใจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์บรรจุจุดหมายการสร้างสรรค์เนื้อหาการแนะแนวการศึกษาออนไลน์

 

สามารถเป็นอีกหนึ่งตำราออนไลน์  ซึ่งจัดทำโดยครูออนไลน์ผู้นี้  สำหรับช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้สำเร็จ 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

08/10/2557