หลักการเขียนคำขวัญ

 

 

คำขวัญ

หลักในการเขียนคำขวัญ  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ  คือ  ความกระชับได้ใจความ  สื่อความหมายได้ดี  ช่วยกระตุ้นความรู้สึก  ฟังแล้วเสนาะหู  ซึ่งคำขวัญนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้สำนวนภาษาที่สุขภาพด้วย  เนื่องจากคำขวัญที่แต่งขึ้นจะต้องได้รับการเผยแพร่ต่อสังคมให้คนทุกภาคส่วนได้รับรู้  ดังนั้นผู้เรียบเรียงจึงขอนำเสนอไว้ดังนี้

1. กำหนดหัวข้อในการแต่ง

ก่อนลงมือแต่งคำขวัญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน  มีจุดประสงค์  มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

2. ค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

เมื่อได้หัวข้อเสร็จแล้ว  ทำการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ  เพื่อให้เป็นฐานในการแต่งคำขวัญได้ชัดเจน  ตรงประเด็นมีถ้อยคำที่ครอบคลุมเรื่องราวหรือหัวข้อ

3.  วางกรอบเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

จากนั้นกำหนดกรอบขึ้นมาว่าจะนำเสนอข้อมูลในส่วนใดมากน้อยเท่าไร

4. คัดเลือกถ้อยคำที่ต้องการใช้

เมื่อได้กรอบของเนื้อหา  คัดเอาคำที่เกี่ยวข้อง  โดดเด่น  สะดุดใจผู้ฟังหรือผู้อ่านมาเก็บไว้

5. กำหนดวิธีการนำเสนอ

กำหนดวิธีการนำเสนอ  จะเรียกใช้คำแบบสั้น ๆ  กระชับหรือจะใช้วิธีการแต่งแบบคำคล้องจอง  เป็นกลอนสั้นก็ตามแต่เจตนา

6. ตรวจทานความถูกต้อง

เมื่อได้คำขวัญเสร็จแล้ว  ตรวจสอบความเหมาะสม  ความถูกต้องทางภาษา  เตรียมนำเสนอต่อไป     

 

 

หวังว่าช่องทางต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตพัฒนาขึ้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต  

วันที่โพส

 

9/11/2557