ประเภทของคำขวัญ

 

 

คำขวัญ

ประเภทของคำขวัญสามารถจำแนกได้หลากหลาย ประเภทดังนี้

ประเภทคำขวัญการท่องเที่ยว

เช่น  คำขวัญประจำจังหวัด  ประจำอำเภอ  ประจำตำบล  และหน่วยงานในท้องถิ่นหมูบ้าน

หรือคำขวัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น 

มหัศจรรย์ประเทศไทย (อังกฤษ: Amazing Thailand)  ในปี 2552

ฯลฯ

 

ประเภทคำขวัญการสร้างภาพลักษณ์

เช่น  หน่วยงานงานของรัฐ 

คำขวัญกองสลาก 

ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัด ยุติธรรม”

คำขวัญของ ประเทศอาเซียน

“หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity,  One Community)

ฯลฯ

 

ประเภทคำขวัญการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

คำขวัญธนาคารกรุงเทพ

“เพื่อคู่คิด มิตรคู่บ้าน”

คำขวัญทีวีช่อง 7

“ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ”

ฯลฯ

 

ประเภทคำขวัญการรณรงค์

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2557

“บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

ฯลฯ

 

ประเภทคำขวัญอื่น ๆ

คำขวัญวันเด็ก

“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

ฯลฯ

 

 

หวังว่าช่องทางต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตพัฒนาขึ้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต  

วันที่โพส

 

9/11/2557