ลักษณะของคำขวัญที่ดี

 

 

คำขวัญ

คำขวัญที่ดีจะประกอบไปด้วยสิ่งที่เกื้อหนุนให้คำขวัญโดดเด่น  ดังนี้

1. ตรงตามจุดมุ่งหมายของเรื่องราว

2. เนื้อความมีความโดดเด่นสะท้อนมุมมองแง่คิด  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือกิจกรรมหรือต่อสาธารณชน

3. มีความกระชับ  สั้นได้ใจความ หรือใช้ถ้อยคำได้สละสลวย

4. ช่วยกระตุ้นความรู้สึกได้ดี

5. สร้างจิดสำนึกที่ดีต่อสังคม

 

หวังว่าช่องทางต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตพัฒนาขึ้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิวแนวดอทเน็ตได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต  

 

วันที่โพส

 

9/11/2557