กาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดน่าน

 

การเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 

ตัวอย่างการแต่ง  ตอน  แต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดน่าน

 

            ล่องน่านแดนภูมินทร์           อารามศิลป์ปู่ย่าม่าน      

สวยสมยั่งยืนนาน                             ช่างกล่าวขานความนัยมี

            ดอกเสี้ยวบานสีขาว              แฝงเรื่องราวแห่งเมืองดี

งาดำ ช้างเป็นศรี                               สมไมตรีควรคู่เวียง              

 

ตัวอย่างการทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง   จังหวัดน่าน

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดน่าน   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองน่าน โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            ล่องน่านแดนภูมินทร์           อารามศิลป์ปู่ย่าม่าน      

สวยสมยั่งยืนนาน                             ช่างกล่าวขานความนัยมี

บท 1  เอาเรื่องราวที่ขึ้นด้วยด้วยคำว่าพิษสงมากล่าวเพื่อเพิ่มน้ำหนักเรื่องราวของยาเสพติด  คือ ยาเสพติดมีฤทธิ์ทางประสาท  บางชนิดมีฤทธิ์กล่อมประสาท  กระตุ้นประสาท  หลอนประสาท  กดประสาท   ซึ่งยาเสพติดทุกชนิดมีผลร้ายต่อสมอง  ทำให้สภาพจิตใจผิดปกติ  เกิดผลเสีย   ซึ่งยาเสพติดเป็นภัยที่คอยฉุดให้เยาวชนของชาติหลงผิดไปกับมัน วิธีแก้ไขจึงคงสร้างพลังชีวิต  รู้จักการใช้ทักษะชีวิต   

             ลด  ละ  เลิก  เสียใหม่         สว่างใส่ของชีวิต

ทุกคนตระหนักคิด                           อย่าใกล้ชิดสิ่งอบาย                          

บท 2  กล่าวถึงผู้ที่ติดยาเสพติดควรหาวิธีลด  ละ  เลิก  เพื่อสร้างชีวิตใหม่  และปิดท้ายด้วยการหลีกเลี่ยงที่ดีคือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใกล้ชิดกับยาเพติด

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 

ผู้สนใจและน้องๆ นักเรียนที่คุณครูมอบโจทย์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

อย่าลืมฝึกเขียน  ฝึกแต่ง  ฝึกคิดบ่อย ๆ  ก็จะชำนาญเองนะครับ

 

***หมายเหตุ***

สำหรับหมวดหมู่แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกลอน  แต่งกาพย์ยานี  เรียนรู้กันได้ในรายการความรู้รอบตัว  หมวดภาษา

หวังว่าน้อง ๆ  นักเรียนและผู้สนใจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์บรรจุจุดหมายการสร้างสรรค์เนื้อหาการแนะแนวการศึกษาออนไลน์

 

สามารถเป็นอีกหนึ่งตำราออนไลน์  ซึ่งจัดทำโดยครูออนไลน์ผู้นี้  สำหรับช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้สำเร็จ 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

08/10/2557