กาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดลำปาง

 

การเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 

ตัวอย่างการแต่ง  ตอน  แต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดลำปาง

 

            ลำปางเมืองรถม้า                  เคลื่อนนำมาชมความขลัง      

ดินแดนแห่งความหลัง                     ฟื้นก่อตั้งเมืองล้านนา

            ชาติเชื่อเจ้าเจ็ดตน                สร้างยอดคนสู้รบรา

ชิงถิ่นคืนกลับมา                              ร่วมนำพาประชาไท

 

ตัวอย่างการทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง   จังหวัดลำปาง

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดลำปาง   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของลำปาง โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            ลำปางเมืองรถม้า                  เคลื่อนนำมาชมความขลัง      

ดินแดนแห่งความหลัง                     ฟื้นก่อตั้งเมืองล้านนา

บท 1  ได้กล่าวถึงเมืองลำปาง  ผ่านรถม้าซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมือง  รถม้าพาชมรอบเมืองทำให้ได้ดูของเก่าแก่ประจำเมือง  เช่น  วัดวาอาราม  ระหว่างเดินทางชมนั้นทำให้เกิดระลึกถึงความหลัง คือ  ผู้ก่อตั้งเมืองลำปาง  คือ  เจ้าหนานทิพย์ช้าง  หรือพระยาสุลวลือไชยสงคราม  ผู้เป็นต้นตระกูลเชื้อเจ็ดตน  ต้นตระกูลของ  ณ ขั้นต้นของลูกหลานเจ้าหัวเมืองเหนือในอดีต 

            ชาติเชื่อเจ้าเจ็ดตน                สร้างยอดคนสู้รบรา

ชิงถิ่นคืนกลับมา                              ร่วมนำพาประชาไท

บท 2  กล่าวถึงเชื้อสายของเจ้าหนานทิพย์ช้าง  อันได้แก่ บุตรของเจ้าฟ้าชายแก้ว  ซึ่งมีพระโอรสพระธิดา รวมกัน 10 พระองค์  สำหรับพระโอรสนั้นมี 7  พระองค์  เป็นที่มาของสมญานาม “เจ้าเจ็ดตน”  ผู้กอบกู้เอกราชล้านนากับคืนจากประเทศพม่า  โดยมีพระเจ้ากาวิละ  เป็นแก่นนำของพี่น้องราชวงศ์ทิพย์จักรช่วยกันรวบรวมผู้คนกลับคืนสู่เมืองใหม่  คือ  เชียงใหม่ ในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหัวเมืองล้านนาในอดีต 

จึงสะท้อนเรื่องราวว่านครลำปาง คือ  ต้นกำเนิดของหัวเมืองล้านนาครั้ง 2  หลังจากพญาเม็งรายผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้น ลำปางจึงมีคนเก่งกล้าตระกูลทิพย์จักรขยายอิทธิพลปกครองหัวเมืองล้านนาในอดีต

 

ฉะนั้นน้อง ๆ ก็ทดลองแต่ใหม่ หรือนำเนื้อหาไปดัดแปลงตามความเหมาะสมนะครับ

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 

ผู้สนใจและน้องๆ นักเรียนที่คุณครูมอบโจทย์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

อย่าลืมฝึกเขียน  ฝึกแต่ง  ฝึกคิดบ่อย ๆ  ก็จะชำนาญเองนะครับ

 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

04/11/2557