กาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดลำพูน

 

การเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 

ตัวอย่างการแต่ง  ตอน  แต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดลำพูน

 

            ลำพูนแหล่งธรรมะ               ศรีพุทธะนามสุขี      

พระรอดเลื่องลือดี                             ควรค่ามีไว้ครอบครอง

            วัดวาอารามกว้าง                   สุดสว่างแผ่นดินทอง

หลากชาติเชื้อปรองดอง                     ไททั้งผองอยู่ร่มเย็น

 

ตัวอย่างการทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง   จังหวัดลำพูน

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดลำพูน   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งดี ๆในเมืองลำพูนมากล่าว โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            ลำพูนแหล่งธรรมะ               ศรีพุทธะนามสุขี      

พระรอดเลื่องลือดี                             ควรค่ามีไว้ครอบครอง

บท 1  กล่าวถึงเมืองลำพูน   เป็นเมืองที่มีวัดมากมาย  เป็นสถานที่ที่มีความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาอีกแห่ง  และมีความยาวนานมาก ซึ่งสมัยของพระนามจามเทวีนับว่าลำพูนมีความรุ่งเรืองมาก อาณาเขตกว้างไกล เรียกกว่า  อาณาจักรหริภุญูชัย  และงานพุทธศิลป์ที่โด่งดังของพระพุทธรูป  เช่น  พระรอด  ถือเป็นพระเครื่องมงคล 1 ในเบญจภาคี   ซึ่งผู้คนแสวงหาไว้ครองครอง

            วัดวาอารามกว้าง                   สุดสว่างแผ่นดินทอง

หลากชาติเชื้อปรองดอง                     ไททั้งผองอยู่ร่มเย็น

บท 2  ก็ยังกล่าวถึงวัด และความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในเมืองลำพูน  ถือเป็นดินแดนที่ร่มเย็นเป็นสุขดั่งแผ่นดินทอง  และวรรค 3 และ 4  ยังกล่าวถึง เรื่องราวของผู้คนที่อาศัยในเมืองลำพูน  มีหลากเชื้อสาย  เช่น  คนเมือง  คนยอง  คนลื้อ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ลำพูนจึงมีภาษาถิ่นของแต่ละบ้านแตกต่างกันไป แต่เราทุกคนก็เป็นคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เมืองลำพูนจึงมีความร่มเย็นเป็นสุข

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 

ผู้สนใจและน้องๆ นักเรียนที่คุณครูมอบโจทย์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

อย่าลืมฝึกเขียน  ฝึกแต่ง  ฝึกคิดบ่อย ๆ  ก็จะชำนาญเองนะครับ

 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

04/11/2557