กาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดเชียงใหม่

 

การเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 

ตัวอย่างการแต่ง  ตอน  แต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดเชียงใหม่

 

            เชียงใหม่แดนสวรรค์           แหล่งพืชพรรณธัญญาหาร      

ไม้สด สวยตระการ                          เบ่งเต็มลานแห่งขุนเขา

             ดอยสูงแดนบุปผา               ลมโชยมาเสียงแผ่วเบา

เย็นเยือกช่างยวนเย้า                          ดึงดูดเหล่าชนต่างแดน                

 

ตัวอย่างการทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง   จังหวัดเชียงใหม่

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  จังหวัดเชียงใหม่   เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            เชียงใหม่แดนสวรรค์           แหล่งพืชพรรณธัญญาหาร      

ไม้สด สวยตระการ                          เบ่งเต็มลานแห่งขุนเขา

บท 1  กล่าวถึงเรื่องราวเชียงใหม่  เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติ  วัฒนธรรม  และยังมีพืชผลไม้หลากหลาย สมบูรณ์  บนดอยมีการเพาะปลูกพืช  ผมไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศมากมาย  ที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าว  ลำไย  หอม  กระเทียม  ถั่ว  และพืชเศรษฐกิจได้สารพัดชนิด  ปลูกสิ่งใดก็ทำให้พรรณไม้อุดมสมบูรณ์  ส่วนพรรณไม้ตามธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดี  เบ่งบานเต็มดอย  

             ดอยสูงแดนบุปผา               ลมโชยมาเสียงแผ่วเบา

เย็นเยือกช่างยวนเย้า                          ดึงดูดเหล่าชนต่างแดน                

บท 2  กล่าวถึงเชียงใหม่มีดอยมากมาย  ดอยแต่ละม่อนมีความสำคัญแตกต่างกันไป  เช่น  ดอยสุเทพ  ดอยอินทนนท์  ดอยคำ  เป็นต้น   ดอยสูงในดินแดนเขตเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ปลูกดอก  ไม้เมืองหนาวที่สวยงามเพื่อทดลองและเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้นำไปปลูกสร้างรายได้  รวมไปถึงเป็นแหล่งชมไม้เมืองหนาว  จึงนำเอาลมหนาวเข้ามาเกี่ยวข้องในวรรค 2  ของบท 2  และความหนาวเย็นของเชียงใหม่ถือเป็นที่ปรารถนาของนักท่องเที่ยว  วรรค 4  จึงกล่าวถึงชนต่างแดน  แปลความหมาย ว่านักท่องเที่ยว  โดยรวมต้องการสื่อว่าเชียงใหม่คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 

ผู้สนใจและน้องๆ นักเรียนที่คุณครูมอบโจทย์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

อย่าลืมฝึกเขียน  ฝึกแต่ง  ฝึกคิดบ่อย ๆ  ก็จะชำนาญเองนะครับ

 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

04/11/2557