หนังสือเรียน

 

หนังสือเรียน  คือ  สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะที่ผู้จัดทำต้องการให้เกิด

 

หนังสือเรียนจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ  เช่น

หนังสือแบบเรียนภาษาไทย

หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์

หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์

หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา

หนังสือแบบเรียนพลศึกษา

หนังสือแบบเรียนสุขศึกษา

หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ

หนังสือแบบเรียนต่าง ๆ

 

หนังสือเรียน  จึงเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้

 

หนังสือนั้นจึงเป็นแหล่งความรู้ที่อุดมไปด้วยสาระความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้  ต่อการพัฒนาตนเอง

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

20  มีนาคม  2557