หนังสือภาพ

 

หนังสือภาพ  คือ  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทรูปภาพประกอบ

 

หนังสือภาพจึงเป็นสื่อสำหรับเด็ก ๆ  เพื่อใช้ประกอบการเล่าเรื่อง หรือเรื่องราวต่าง ๆ

หนังสือภาพส่วนใหญ่  ใช้ประกอบการสอนให้กับเด็ก ๆ ได้ฟังนิทาน  มีคำอธิบายเล็ก ๆ

ผู้เล่าเรื่องจะเล่าผ่านภาพเป็นสื่อให้เด็กจินตนาการตามภาพ  เล่าเนื้อหาให้เกิดความสนุกสนาน

เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะชอบนิทานภาพ

 

โดยมากแล้วนิทานภาพจะนำมาประกอบการเล่าเรื่องให้เด็ก ๆ อนุบาล  เด็กเล็กๆ  ฟังเรื่องเล่าและดูภาพประกอบ  ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการร่วมกับการเล่าเรื่อง

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557