หนังสือพิมพ์

 

หนังสือเรียน  คือ  สื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์

 

ข่าวสารต่าง ๆ  เหตุการณ์บ้านเมือง   การเมือง  การปกครอง  เทคโนโลยี   บุคคล

ข่าวสารจึงมีประโยชน์ช่วยให้รู้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ควรจะรู้ ข่าวในยุคปัจจุบันจึงครอบคลุมไปทั่วโลก

 เช่น   ข่าวเครื่องบินตก  ข่าวความขัดแย้งทางการเรียน   ข่าวอุบัติเหตุ  ข่าวสังคม   ข่าวคนหาย   ข่าวคนดัง  ดารา  บันเทิง  และข่าววิชาการ

 

ข่าวสารต่าง ๆ   จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องตามทัน เนื่องจากยุคไร้พรมแดน  ข่าวสารมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

 

ข่าวสาร

โลกยุคไร้พรมแดนประกอบไปด้วยเรื่องราวที่หลาหลายมาขึ้น  อินเตอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางในการกระจายข่าวได้รวดเร็ว  ข่าวทางอินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็ว แต่บางครั้งต้องคัดกรองถึงข้อเท็จจริง

       

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557