หนังสือนิยาย

 

หนังสือนิยาย  คือ  สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเรื่องราวแต่งขึ้นจากจิตนาการ หรือเหตุการณ์จริงผสมผสานกับการจินตนาการประกอบการเขียน  โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละคร  ฉาก ตอน  เพื่อให้เกิดความสมจริงในการดำเนินเรื่อง

 

นิยาย  สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามผู้นิยายความหมาย

 

สำหรับการแบ่งประเภทนิยาย ผู้เขียนขอยกเอาการอธิบายประเภทนิยายตามความเห็นส่วนตัวที่อธิบายไว้ใน เว็บทดลองงานเขียนวรรณกรรมออนไลน์มาอธิบาย ดังนี้

1) นิยายรัก   

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรัก  ระหว่างชายหญิง    

 

2)  นิยายจักร์ วงศ์

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แบบไทย ๆ

 

3)  นิยายพื้นบ้าน

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน  ความเชื่อตามแต่ละท้องถิ่น

 

4)  นิยายขบขัน 

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความตลก  ผ่อนคลาย  ไร้สาระ  มีสาระปะปนกัน

 

5)  นิยายชีวิต

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่  หลากหลายรูปแบบสุข  ทุกข์  ความหดหู่   ความเศร้าโศก   ความสลดใจ  ความทุกข์ใจ   ความสุข  ความสดชื่น   ความเบิกบานใจ

 

6)  นิยาย Yaoi

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชายรักชาย  ซึ่งแนวนิยายยะโอะอิา หรือบอยส์เลิฟ  เป็นนิยายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของชายรักชายในลักษณะติดเรท  สำหรับการเขียนในโครงการทดลองสร้างสรรค์วรรณกรรมออนไลน์จะเป็นแนวนิยายชายรักชายที่เด็กสามารถอ่านได้ และให้แง่คิดดี ๆ ต่อสังคม

 

7)  นิยายความรู้

หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้  เกร็ดความรู้  สาระความรู้รอบตัว

 

8)  นิยายสำรวจ

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการค้นหา  การตรวจสอบ  การพิสูจน์

 

9)  นิยายมหัศจรรย์

หมายถึง  เรื่องราวในจิตนาการ มีอิทธิฤทธิ์  ความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไป

 

10)  นิยายแนวจิตวิทยา

หมายถึง  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  การกระทำของแต่ละคนมีที่มาของพฤติกรรมต่าง ๆ

 

11)  นิยายเชิงประวัติศาสตร์

หมายถึง  เรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ต่าง ๆ

 

12)  นิยายครอบครัว

หมายถึง  เรื่องราวที่สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย  เป็นเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์  สร้างความสุขความอบอุ่น

 

 

นิยายแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกันทางด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่องที่เป็นไปตามประเภทนั้น ๆ

 

 

ครั้งที่ 1  20/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มีนาคม  2557