การจำแนกพรรณไม้ตามลักษณะภายนอกของพืช

 

 

การจำแนกพรรณไม้ตามลักษณะภายนอกของพืช ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ  ที่สำคัญ ได้แก่  ราก   ลำต้น  ใบ  ดอก  และผล   ซึ่งพืชแต่ละต้นแต่ละพรรณแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป   การจำแนกตามลักษณะภายนอกจะช่วยให้เราทราบได้ว่าพรรณไม้แต่ละชนิดมีวิธีการสังเกต  การจำแนกได้อย่างแม่นยำ  โดยเริ่มจากการสังเกตส่วนต่าง ๆ ของพืชทั้ง 5  ส่วนนี้  คือ 

1. ราก

2.  ลำต้น

3.  ใบ

4.  ดอก

5.  ผล

 

 

จากจำแนกตามลักษณะภายนอก เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า และยังง่ายต่อการจดจำลักษณะเฉพาะของพืชแต่ชนิด ซึ่งน้อง ๆ  นักเรียนทุกคนสามารถทำได้ 

 

ลองอ่านหน้าต่อไปกันต่อนะครับ

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

ทีมงานนิวแนว