ข้อมูลพฤกษศาสตร์ออนไลน์ : ชมเพลินก่อนเรียนรู้ ชุด ต้นไม้หลากสรรค์

 

 

พรรณไม้แต่ละชนิดมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะวิธีการจำแนกพรรณไม้ที่มีสีสันใกล้เคียงกัน  เราสามารถจำแนกได้ตามลักษณะของราก ลำต้น  ใบ  ของดอก  ผล  รูปทรง สีสัน องค์ประกอบของต้นไม้ได้

 

ก่อนการเรียนรู้  จึงนำเสนอให้น้อง ๆ นักเรียนลองเดาซิว่าต้นไม้ที่รู้จักมีอะไรบ้าง

 

ลองฝึกแยกแยะว่าต้นไม้กันดูนะครับ

 

 

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะครับ

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

ทีมงานนิวแนว