ข้อมูลพฤกษศาสตร์ออนไลน์ : ชมเพลินก่อนเรียนรู้ ชุด ดอกไม้หลากสี

 

พรรณไม้  ดอกไม้แต่ละชนิดมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะวิธีการจำแนกดอกไม้  เราสามารถจำแนกได้ตามลักษณะของใบ  ของดอก  รูปทรง สีสัน องค์ประกอบของดอกได้

 

ก่อนการเรียนรู้  จึงนำเสนอให้น้อง ๆ นักเรียนได้ชมดอกไม้แต่ละชนิดแต่ละแบบกันก่อน

 

เมื่อชมเสร็จก็อย่าลืมลองฝึกแยกแยะว่าดอกไม้ต้นใดบ้างที่เรารู้จัก

 

 

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะครับ

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

 

 

ทีมงานนิวแนว