ทักษะการฟัง

 

         ทักษะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานในชีวิต  เนื่องจากเราประสาทการรับแสงจากสิ่งที่ฟัง  ในรูปแบบของภาษา  เพื่อแปลความเรื่องราวต่าง ๆ  จากการฟัง  เป็นการกระบวนการเรียนรู้  ด้วยการจดจำ  และทำความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง  การสร้างศักยภาพทางการเรียนจากทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนให้สามารถเกิดความเข้าใจเรื่องที่ฟังดีขึ้น

         สำหรับการฝึกทักษะการฟังมีหลากหลายรูปแบบ  หลากหลายวิธี 

        

           ฉะนั้นในหมวดหมู่การแนะแนวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการฟัง  จะได้นำเสนอและอธิบายเทคนิคการฝึกฟังตามลำดับ  เพื่อพัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          ท่านผู้สนใจสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อ ในหมวดหมู่การฟังที่กำหนดไว้ได้เลยครับ 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557