แนะแนวการศึกษา ตอน การส่งเสริมการเขียน  “สมุดบันทึกการเรียนรู้”

 

สมุดบันทึกการเรียนรู้  คือ  กระดาษที่นำมารวมกันแล้วจัดทำเป็นรูปเล่ม  มีวัตถุประสงค์เพื่อการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ   เช่น  กิจวัตรประจำวัน    การบันทึกเหตุการณ์  การบันทึกความรู้สึกนึกคิด  และอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในแต่ละวัน

 

ความนิยมการจดบันทึก

สำหรับชาวต่างชาติ  เช่น  ฝรั่งหรือชาวตะวันตกจะนิยมบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึก

สำหรับประเทศไทย  การบันทึกของคนในอดีต  นิยมบันทึกกันในใบลาน  พับสา  ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกวิชาต่าง ๆ   เช่น  ตำรายา  พระไตรปิฎก  ตำราการรบ  ตำราการสักยันต์  คาถา  ไสยศาสตร์ต่าง ๆ 

สำหรับการบันทึกเป็นเรื่องราวตำนานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา  ตำนานที่คัดลอกไว้เพื่อให้คงอยู่เป็นส่วนใหญ่

 

 

ปัจจุบันการพัฒนา ทางด้านความรู้ของไทยได้ก้าวข้ามสู่ระดับสากล  มีความเท่าเทียมกันทางการเรียนรู้มากขึ้น  สมุดบันทึกจึงเป็นอีกสิ่งที่ผู้สนใจแสวงหาความรู้  ชอบจดชอบเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรได้ขีดเขียนมากขึ้น

 

 

 

ครั้งที่ 1  03/05/2557

 

ผู้เรียบเรียง

 

ทีมงานนิวแนว