Print
Category: แนะแนวการศึกษา
Hits: 24862

ข้อดีของการเลือกเรียนสายอาชีพ

สำหรับการเรียนสายอาชีพ มีข้อดีหลายประการด้วยกัน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครงานได้โดยตรงตามสาขาวิชาที่เรียน และมีโอกาสเข้ารับทำงานสูงกว่าสายสามัญ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ตามความสามารถและประสบการณ์

การเรียนสายอาชีพมีให้เลือกหลายสาขาวิชา เช่น สาขาช่างยนต์ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างกล สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า สาชาช่างเชื่อม สาขาเทคนิคการหล่อ คหกรรม บัญชี การขาย และเลขนุการ เป็นต้น

การเลือกเรียนสายอาชีพจึงเหมาะสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพตามสาขาที่กำหนด โดยแต่ละคนอาจมีความชอบและความถนัดที่แตกต่างกัน การเลือกสาขาวิชาจึงควรเลือกตามความชอบและความถนัดของตนเอง เพื่อให้การเข้ารับการศึกษาสำเร็จลุล่วงด้วยดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สมัครเรียนสาขานั้น ๆ ได้จริง

 

 

วิธีการเลือกสาขา

สถานบันศึกษาสายอาชีพมีให้เลือกเข้ารับการศึกษามากมาย ซึ่งในยุคปัจจุบันสถานศึกษาต่าง ๆ มีการขยายสาขาและเปิดสาขาใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน การเลือกเรียนสาขาวิชาในสายอาชีพจึงไม่ควรเลือกตามเพื่อน หรือเรียกสาขาวิชาที่คิดว่าเรียนง่าย เพราะอาจทำให้น้อง ๆ เสียเวลาในการเรียน เนื่องจากไม่ตรงกับความชอบและความถนัด ส่งผลให้ไม่จบการศึกษา หรือย้ายสาขากลางคัน

การเลือกสาขาวิชาจึงควรเลือกตามความชอบและความสนใจ เพราะแต่ละสาขามีข้อดีแตกต่างกัน และลักษณะของงานเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นจึงควรศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากและวางแผนอนาคตของตนเอง ว่าน้อง ๆ จะเลือกอาชีพประกอบอาชีพใด การเลือกเรียนสาขาในสายอาชีพจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

วิธีเลือกคัดสรรข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะหมายถึงอนาคตของอาชีพน้อง ๆ การหาข้อมูลประกอบการเลือกสาขาเรียนจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจสาขาวิชาต่าง ๆ ว่ามีโครงสร้างการเรียนการสอนและรายวิชาอะไรบ้าง และพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้สมัคร หรือผู้เรียนสาขานั้น ๆ เพื่อให้เราจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นบุคคลคุณภาพต่อไป

การค้นหาข้อมูลในยุคปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น สามารถสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แต่ที่สำคัญการเลือกหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมีทั้งข้อมูลจริง และข้อมูลเท็จ การเลือกใช้ด้วยการสืบค้นหลาย ๆ เว็บไซต์จะช่วยให้ทราบได้ว่าข้อมูลใดมีประโยชน์บ้าง

การเลือกค้นคว้าจากห้องแนะแนว เป็นอีกวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากในห้องแนะแนวของโรงเรียนที่จัดบริการ แนะแนวจะมีเอกสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมายให้เลือกสรร ค้นคว้าในเรื่องสายอาชีพมากมาย

การสอบถามครูแนะแนว เป็นอีกวิธีที่รวดเร็วและสะดวกสำหรับผู้สนใจ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการค้นคว้ามาก แต่ถ้าหากได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ก็ควรสืบค้นจากวิธีอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย

การอ่าหนังสือ สำหรับการเลือกเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น การอ่านข้อมูลจากหนังสืออาจทำให้ผู้สนใจเข้าใจสาขาวิชานั้น ๆ มากขึ้น ช่วยสร้างความเข้าใจและช่วยในการตัดสินใจได้ดี

สุดท้ายคือ เลือกศึกษาข้อมูลจากเว็บ newnaew.net หรือ เว็บ blog naenaew.blogspot.com

ซึ่งผมเองเป็นผู้จัดทำ น้อง ๆ หรือ ผู้สนใจสามารถสืบค้นผ่านเว็บดังกล่าวได้ แต่ควรหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากบ้างครั้งอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจึงควรหาจากหลาย ๆ แหล่ง

 

สำหรับรายละเอียดข้อมูลสาขาอาชีพ ผมได้จัดทำโดยแบ่งเป็นตอน ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก

เช่น

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนช่างยนต์

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนช่างไฟฟ้า

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนช่างก่อสร้าง

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนช่างอิเล็กทรอนิกส์

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนช่างเชื่อม

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนช่างกลโรงงาน

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนช่างเทคนิคการหล่อ

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนสาขาคหกรรม

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนสาขาเลขานุการ

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนสาขาการขาย

เลือกเรียนสายอาชีพ ตอนสาขาบัญชี

 

หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือสนใจสาขาอื่น ๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้นะครับ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการ ผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือcomment ที่เว็บ blog naenaew.blogspot.com นะครับ

 

เขียน วันที่ 28/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู